Below we inform Polish scholars about position of LLP on the evaluation list of of Polish Ministry of Science and Higher Education

Informujemy, że Logic and Logical Philosophy znajduje się w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na mocy rozporządzenia ministra z dnia 31 lipca 2019 r. prace opublikowane w LLP otrzymują 100 punktów.

Polish Logic and Logical Philosophy Nicolaus Copercicus University Faculty of Humanities Department of Logic NCU Graphic Designer Copyright