Adres

Katedra Logiki

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ul. Moniuszki 16/20

87-100 Toruń, Polska

e-mail: mnasien@uni.torun.pl; pietrusz@uni.torun.pl; Rafal.Gruszczynski@uni.torun.plProfil

"Logic and Logical Philosophy" jest kwartalnikiem poświęconym głównie logice filozoficznej wyrosłej z zastosowań narzędzi formalnych do problemów filozoficznych. Jednakże inne działy logiki i jej zastosowania do pokrewnych dziedzin są także zaliczane do profilu czasopisma. Celem redakcji jest publikowanie dobrze napisanych prac, które prezentują nowe i ważne wyniki badań we wskazanych wyżej dziedzinach wiedzy.


Platforma APCZ (Open Journal Systems)

  • Wszystkie prace LLP dostępne są w systemie Open-Access na Akademicka Platforma Czasopism APCZ (Open Journal Systems):
    apcz.pl/czasopisma/index.php/LLP/issue/archive
  • English Logic and Logical Philosophy Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Humanistyczny UMK Katedra Logiki UMK Projekt graficzny Copyright