Below we inform Polish scholars about position of LLP on the evaluation list of of Polish Ministry of Science and Higher Education

Informujemy, że Logic and Logical Philosophy znajduje się na liście C w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na mocy rozporządzenia ministra z 9 grudnia 2016 r. prace opublikowane w LLP otrzymują 20 punktów.

Polish Logic and Logical Philosophy Nicolaus Copercicus University Faculty of Humanities Department of Logic NCU Graphic Designer Copyright