llp

Logic and Logical Philosophy

Kwartalnik publikujący artykuły z logiki i filozofii

ISSN: 1425-3305 (wersja papierowa)

ISSN: 2300-9802 (wersja elektroniczna)

 

redagowany przez Katedrę Logiki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

wydawany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika

W roku 2017 wg Scimago Journal & Country Rank, LLP ma status Q1 dla czasopism z filozofii (SJRñ)

Od 2011 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Scopus (Scopus ñ)

Od tomu 25 z 2016 roku Logic and Logical Philosophy jest indeksowany w bazie Master Journal List/Emerging Sources Citation należącej do Clarivate Analytics (Master Journal List ñ)


Zgłoszenia do numeru specjalnego: Problems, puzzles and paradoxes of epistemic and deontic logic   ñ

English Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Humanistyczny UMK Katedra Logiki UMK Projekt graficzny Copyright