dr Rafał Palczewski

g rpalcz@uni.torun.pl

4 56 611 46 88

  Zainteresowania naukowe:

 • logika epistemiczna: problem logicznej wszechwiedzy, iteracje epistemiczne, paradoks Churcha-Fitcha,
 • epistemologia: kontekstualizm epistemiczny, definicja wiedzy, problem sceptycyzmu, wiedza niepropozycjonalna, wiedza grupowa, współczesne teorie prawdy,
 • pragmatyka post-Griceowska: teoria implikatur, normatywność asercji,
 • semantyka post-Kaplanowska: semantyka dwuaspektowa, relatywizm, kontekstualizm,
 • filozofia eksperymentalna: badania dotyczące teorii epistemologicznych.

  Stopnie naukowe:

 • Praca magisterska: filozofia, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2001

  „Reprezentacja logiczna wiedzy i przekonań. Podstawowe problemy logiki epistemicznej”

  promotor: prof. Jerzy Perzanowski

 • Praca doktorska: filozofia (logika), Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006

  „Problemy antyrealizmu w świetle modalnej logiki epistemicznej”

  promotor: prof. Andrzej Pietruszczak

  recenzenci: prof. Jacek Malinowski, prof. Max Urchs

  Dydaktyka:

  Zajęcia prowadzone w roku akademickim 2012/2013:

 • konwersatorium „Logika” dla studentów archeologii,
 • ćwiczenia „Podstawy logiki” dla studentów archiwistyki i zarządzania dokumentacją,
 • ćwiczenia „Logika I” dla studentów filozofii
 • Dyżur: środa, godz. 10:00-12:00, p. 210, Katedra Logiki, Asnyka 2

  Publikacje:

 • Wiedza i mądrość w ujęciu Keitha Lehrera, Kognitywistyka i Media w Edukacji, 2(2001), s. 121-131.
 • Iteracje epistemiczne – zarys problematyki, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 1(2002), s. 83-99.
 • Strukturalna niepoznawalność, Kognitywistyka i Media w Edukacji, 7(1-2) 2003, s. 116- 126.
 • Klasyczna definicja wiedzy a logika epistemiczna, [w:] Wokół filozofii logicznej, red. J. Malinowski, A. Pietruszczak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004, s. 79-122.
 • „Śledzący” kontekstualizm semantyczny, jego źródła i konsekwencje, Filozofia Nauki, 1(2004), s. 51-82.
 • Niezbywalna wartość wiedzy, recenzja książki T. Williamsona pt. „Knowledge and Its Limits”, Kwartalnik Filozoficzny 3(2005), s. 142-152.
 • O wrażliwości kontekstowej zdań typu „S wie, że P”, Analiza i Egzystencja 2(2005), s. 127-155.
 • Sceptycyzm w kontekstach, [w:] Toruński przegląd filozoficzny, tom 7/8, red. Z. Nerczuk, N. Strobach, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2007, s. 241-258.
 • Distributed Knowability and Fitch’s Paradox, Studia Logica, 86(2007), Special Issue: Formal Epistemology II, ed. B. Fitelson, s. 455-478.
 • Paradoks Churcha-Fitcha, recenzja książki J. L. Kvanviga pt. „The Knowability Paradox”, Kwartalnik Filozoficzny 1(2009), s. 163-175.
 • Kontrastywizm epistemiczny, Filozofia Nauki, 4(2009), s. 105-130.
 • W obronie kontekstualizmu epistemicznego, recenzja książki Keitha DeRose’a pt. „The Case for Contextualism”, Kwartalnik Filozoficzny 3(2010), s. 179-193.
 • Remarks on Evolution of Semantic Contextualism, Kognitywistyka i Media w Edukacji 2010, 11(1), s. 113-138.
 • Zdania epistemiczne w kontekstach konwersacyjnych. Przegląd współczesnych stanowisk epistemologicznych, [w:] I. Matusiak-Kempy, Przybyszewski S., red., „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja”, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2011, s. 335-342.

  Referaty:

 • Wiedza i mądrość w ujęciu Keitha Lehrera, Ogólnopolska Konferencja Kognitywistyczna, Toruń 8-9 grudnia 2000 r., UMK;
 • Klasyczna definicja wiedzy a logika epistemiczna, VII Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, 17-21 września 2001 r., organizator: Katedra Logiki UMK;
 • Uwagi o semantyce logiki epistemicznej, VIII Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, 24-27 września, 2002 r., organizator: Katedra Logiki UMK;
 • Strukturalna niepoznawalność, III Krajowa Konferencja „Technologia informacyjna w zmieniającej się edukacji”, Toruń 12-14 maja 2003 r.;
 • Sceptycyzm w kontekstach, czyli o „śledzącym” kontekstualizmie semantycznym, Koło Naukowe Doktorantów UMK – filozofia, 30 maja 2003 r.;
 • Some Remarks on Evolution of Semantic Contextualism, Konferencja „Epistemological Controversies”, Toruń 10-12 września 2003 r.;
 • Paradoks Niepoznawalności, XLIX Konferencja Historii Logiki, Kraków 21-22 października 2003 r.;
 • Paradoks Fitcha a logika epistemiczna, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 14-18 września 2004 r., sekcja logiki;
 • O wrażliwości kontekstowej zdań typu „S wie, że P”, VII Polski Zjazd Filozoficzny, Szczecin 14-18 września 2004 r., sekcja teorii poznania;
 • Poznawalność dystrybutywna, Toruńskie Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Bierzgłowo 5- 8 września 2005 r.;
 • Antyrealizm semantyczny. Uwagi logiczno-filozoficzne, Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Szczecin 24 listopada 2005 r.;
 • Aporie antyrealizmu, Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki: Paradoksy, Szklarska Poręba 8-12 maja 2006 r.;
 • Fitch’s paradox from a group knowledge point of view, Trends in Logic IV, Towards Mathematical Philosophy, Toruń 1-4 Września 2006 r.;
 • Wisdom in Context, seminarium Instytutu Filozofii w Aberdeen, 6 czerwca 2007 r.;
 • Epistemiczne koncepcje mądrości, spotkanie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Szczecin, 17 kwietnia 2008;
 • Kontrastywizm epistemiczny, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 września 2008 r., sekcja Epistemologii i Filozofii Umysłu;
 • Epistemiczne oblicza mądrości, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, Warszawa 15-20 września 2008 r., sekcja Epistemologii i Filozofii Umysłu;
 • Semiotyczne założenia współczesnej analizy wiedzy, Konferencja „Spory o (bez) założeniowość w filozofii”, Ustka 8-9 czerwca 2009r.;
 • Zdania epistemiczne w kontekstach konwersacyjnych. Przegląd współczesnych stanowisk epistemologicznych, Konferencja „Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja”, Olsztyn, 7-8 maja 2010r.;
 • Spór o formę logiczną zdań o wiedzy erotetycznej, III Konferencja: „Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania”, Toruń, 16–18 września 2010;
 • Czy wiedza jest normą asercji?, spotkanie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Toruń, 20 października 2011;
 • O sporze intelektualizmu z praktykalizmem we współczesnej epistemologii, spotkanie Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Szczecin, 12 stycznia 2012;
 • Wiedza-jak a umiejętność. O lingwistycznym aspekcie sporu intelektualizmu z praktykalizmem, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 17-21 września 2012 r., sekcja Epistemologii;
 • W poszukiwaniu modelu kontekstowej wrażliwości „wiedzieć”, IX Polski Zjazd Filozoficzny, Wisła 17-21 września 2012r., sympozjum specjalne „Kontekstualizm”;
 • Manewr zasadnej stwierdzalności na przykładzie atrybucji epistemicznych, Pragmatyka 2012: Interdyscyplinarne podejścia do pragmatyki, retoryki i argumentacji, Łódź 20-22 września 2012 r.

UMK Wydział Humanistyczny Toruń Logic and Logical Philosophy