jarmuzek

dr hab. Tomasz Jarmużek

g jarmuzek@uni.torun.pl

4 56 611 46 88

  Zainteresowania naukowe

 • metateoria systemów tablicowych
 • logiki filozoficzne, w szczególności logiki czasu i logiki pozycji z operatorem R; obecnie pracuję nad opisem metalogicznych własności rodziny takich logik powstającej przez różne interpretacje operatora realizacji i różne językowe i aksjomatyczne rozszerzenia minimalnych systemów,
 • metody rozstrzygania twierdzeń w logikach zdaniowych, w szczególności metody tablicowe,
 • logiki niemonotoniczne
 • ontologia i filozofia czasu, w szczególności formalne sposoby reprezentacji czasu, opisy czasu bezpunktowego i jego aplikacja do semantyki logik czasu,
 • filozofia analityczna, filozofia języka i semiotyka logiczna,
 • filozofia umysłu,
 • zastosowanie logiki w filozofii, paradoksy starożytnych, ontologiczne dowody na istnienie Boga, problem sceptycyzmu.

  Dydaktyka

  Prowadzone zajęcia:

 • Logika
 • Metodologia nauk
 • Semiotyka logiczna
 • Logiki kognitywne

Dyżur: wtorek: 8-10

  Tytuły zawodowe

 • Magisterium z filozofii: Dowody ontologiczne na istnienie Boga
 • Licencjat z socjologii: Czy współczesna społeczność lokalna jest wspólnotą (typu Gemeinschaft)? – na marginesie problemu różnych definicji sytuacji członków jednej ze społeczności lokalnych Włocławka

  Stopnie naukowe

 • Doktorat z filozofii (logika): Rozumowanie Diodora Kronosa a logiczne struktury czasu.
 • Habilitacja z filozofii (logika): Formalizacja metod tablicowych dla logiki zdań i logiki nazw.

  Udział w konferencjach i odczytach

 • Psychologiczne teorie Edyty Stein i Romana Ingardena: prezentacje i porównanie, wraz z Maciejem Nowickim, Interdyscyplinarna Konferencja Ogólnopolska pt. Znaczenie – Modalność – Wartość, Toruń, 17–18 kwietnia 1999 r.
 • Kant versus Kartezjusz. Uwagi o dowodzie ontologicznym Kartezjusza, Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, wrzesień, 2000 r., organizator: Katedra Logiki UMK,
 • Definicja czasu Zdzisława Augustynka, Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, 24 –27 września, 2002 r., organizator: Katedra Logiki UMK.
 • Ratio Anselmi. Formalizacja dowodu ontologicznego Anzelma, wraz z Maciejem Nowickim, Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zawoja, 24 –27 września, 2002 r., organizator: Katedra Logiki UMK,
 • Rekonstrukcje Rozumowania Diodora Kronosa w ontologii czasu punktowego, VII Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, Szczecin, 14 –18 września, 2004 r.
 • Minimal logical systems with R-operator: their metalogical properties and ways of extensions, 1 marca – 3 kwietnia, 2005 r.
 • Minimalne systemy logiczne z R-operatorem, Seminarium Pracowni Logiki, Metodologii Nauk Społecznych i Teorii Gier UWM w Olsztynie, prowadzone przez prof. Józefa Wajszczyka, 19 kwietnia, 2005 r.
 • Rozumowanie Diodora Kronosa: starożytny argument za determinizmem i próba jego odparcia, UWM Olsztyn, na zaproszenie IFUWM, 20 kwietnia, 2005r.
 • Rozumowanie Diodora Kronosa: czy fatalizm jest konieczny?, wystąpienie na 444 posiedzeniu Oddziału Toruńskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Toruń, 19 maja, 2005 r.
 • 1st World Congress on Universl Logic, Montreux, Szwajcaria, 31
 • Master Argument: is Temporal Fatalism Really Necessary?, 28 Wittgenstein Symposium: Zeit und Geschichte/Time and History, Kirchberg am Wechsel, Austria, 12 sierpnia, 2005.
 • Formally proper definitions of tableaux methods presented by Graham Priest, Warsztaty Logiczno-Filozoficzne, Zamek Bierzgłowski k. Torunia, 5–8 września, 2005, organizowane przez Katedrę Logiki UMK w Toruniu.
 • Paradoks Diodora Kronosa, XI Konferencja Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki, Szklarska Poręba, 8–12 maja 2006, organizator Katedra Logiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Instytuty Matematyki Uniwersytetu Opolskiego i Śląskiego w Katowicach.
 • The Logic of Master Argument, Trends In Logic IV: Towards Mathematical Philosophy, Toruń, 1–4 września 2006, organizator Studia Logica PAN Warszawa, Katedra Logiki UMK,
 • Master Argument: Logical structures of time, Department of Philosophy, University of Aberdeen, Old Brewery, Aberdeen, Szkocja, 30 kwietnia 2008.
 • Master Argument: Logical structures of time, Department of Philosophy, University of Edinburgh, Hume Tower, Edynburg, Szkocja, 22 maja 2008, Ontology of Time Contained in Master Argument
 • The XXII World Congress of Philosophy, Seoul National University, Seul, Korea Pł., 30 lipca – 5 sierpnia 2008,
 • Metody tablicowe w logice tradycyjnej i problem rozstrzygalności, Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego, 4–6 września 2008,
 • Master Argument: time, determinism and branching structures, wraz z Andrzejem Pietruszczakiem, Studia Logica International Conference, Logic and the foundations of physics: space, time and quanta, Trends in Logic VI, The Center for Logic and Philosophy of Science, Vrije Universiteit Brussel, Bruksela, 11–12 grudnia 2008,
 • Jutrzejsza bitwa morska. Semantyka zdań o przyszłości i przeszłości a problem założeń, Spory o bezzałożeniowość filozofii, Ustka, 8–9 czerwca 2009, organizator Akademia Pomorska w Słupsku.
 • Jutrzejsza bitwa morska. Arystoteles vs Diodor Kronos, Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowanie, Łódź, 17 – 19 września 2009, organizator Instytut Filozofii UŁ,
 • Dowód ontologiczny Kartezjusza i jego krytyka: istnienie, wiara, rozum, IV konferencja z cyklu Metafizyka i obrzeża: Dowody Ontologiczne, pod patronatem Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych, Kraków, 4–5 grudnia 2009,
 • Podmiotowe aspekty działania: jednostka, społeczeństwo, organizacja, Katedra Filozofii Akademii Pomorskiej w Słupsku, Ustka, 14–15 czerwca 2010.
 • Uwagi o pojęciu dowodu w systemach tablicowych, III Konferencja: Logiki nieklasyczne. Teoria i zastosowania, Toruń, 16–18 września 2010.
 • Tableau system for logic of categorial propositions and decidability, XIII Międzynarodowe Warsztaty dla Młodych Matematyków "Logika i podstawy matematyki", Koło Matematyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego im. prof. Stanisława Zaremby, Kraków, 19–24 września 2010.
 • Logiki zdaniowe z relacją nałożoną na zdania (LZR), wraz z Bartoszem Jerzym Kaczkowskim, 2 edycja Zlotu Filozoficznego, Toruń, 24–26 czerwca 2011.
 • Tableau Systems for Extended Logic of Categorical Propositions and Decidability, Nonclassical Logics. Theory & Applications, Łódź, 27–29 września 2011.
 • Tableau Systems for Logic with a Relation imposed on Sentences: General and Temporal Interpretations, wraz z Bartoszem Jerzym Kaczkowskim, Nonclassical Logics. Theory & Applications, Łódź, 27–29 września 2011.
 • Rozumowania niemonotoniczne, Filozofia polska w perspektywie stulecia "Ruchu Filozoficznego", Toruń, 21–22 października 2011.
 • Rozumowania niemonotoniczne w ujęciu tablicowym, III Jesienna Konferencja Logiki „Logika w nauce", Lublin, KUL, 22 listopada 2011.
 • Tableau Metatheorem for Modal Logics, „Studia Logica conference Trends in Logic XI: Advances in Philosophical Logic”, Bochum, Niemcy, 2–6 czerwca 2012.
 • Tableau Metatheory for Modal Logics, V Nonclassical Logics. Theory & Applications, Toruń, 27–29 września 2012.
 • Dowody ontologiczne a problem możliwości Boga, IV Jesienna Konferencja Logiki „Logika w teologii", Lublin, KUL, 20 listopada 2012.

  Tłumaczenie książek

 • Od logiki klasycznej do niemonotonicznej, D. Makinson, Wydawnictwo UMK, Toruń 2008, ISBN-83-231-1987-2. Dane oryginału: David Makinson, Bridges from Classical to Nonmonotonic Logic, (Text in Computing, Vol. 5), King's College 2005, ISBN 1-904987- 00-10.

  Artykuły

 • O pewnych niekonsekwencjach w tropieniu konsekwencji, wraz z Maciejem Nowickim, Przegląd filozoficzny. Nowa Seria, Warszawa 2002, 1(41), s. 209-219.
 • Psychologiczne teorie Edyty Stein i Romana Ingardena, wraz z Maciejem Nowickim, w: „Od teorii literatury do ontologii świata”, red. J. Perzanowski, A. Pietruszczak, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2003, s. 300-328.
 • Ratio Anselmi, wraz z Maciejem Nowickim, w: „Wokół Filozofii Logicznej” red. J. Malinowski, A. Pietruszczak, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2003, s. 165-178.
 • Completness of Minimal Positional Calculus, wraz z Andrzejem Pietruszczakiem, Logic and Logical Philosophy, 2004, 1(13), s. 147-162.
 • Rozumowanie Diodora Kronosa a problem anizotropii czasu, w: „Nauka, świat, człowiek”, księga poświęcona pamięci Ireny Szumilewicz-Lachman, red. W. Krajewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2005, s. 29-40.
 • Master Argument: is Temporal Fatalism Really Necessary?, w: “Beträge Papers, 28 History”, red. F. Stadler, M. Stöler, Austrian Ludwig Wittgenstein Society, Kirchberg am Wechsel, 2005, s. 121-123.
 • Rózne oblicza czasu i ich wspólny fundament, Przegląd filozoficzny. Nowa Seria, Warszawa 2005, 3(55), s. 47-55.
 • Rekonstrukcje rozumowania Diodora Kronosa w ontologii czasu punktowego, Analiza i Egzystencja, 2006, 3, s. 197-215.
 • An Outline of Anselmian theory of God, wraz z Maciejem Nowickim oraz Andrzejem Pietruszczakiem, w: “Essays in Logic and Ontology” red. J. Malinowski i A. Pietruszczak, Poznań Studies in Philosophy, Rodopi, Amsterdam-New York, 2006, s.317-330.
 • Against the thought worlds as a modern form of scepticism, w: “Toruński przegląd filozoficzny”, t. 7/8, red. Z. Nerczuk, N. Strobach, Wydawnictwo UMK, Toruń, 2006, s. 187-199.
 • Construction of tableaux for classical logic: tableaux as combinations of branches, branches as chains of sets, Logic and Logical Philosophy, 2007, 1(16), s. 85-101.
 • Minimal Logical Systems with R-operator: Their Metalogical Properties and Ways of Extensions. w: „Perspectives on Universal Logic”, Polimetrica Publisher, Italy, 2007, s. 319-333.
 • Tableau System for Logic of Categorial Propositions and Decidability, Bulletin of The Section of Logic, 2008, 37 (3/4), s. 223-231. th International Wittgenstein Symposium: Zeit und Geschichte/Time and
 • The Tense Logic for Master Argument in Prior’s Reconstruction, wraz z Andrzejem Pietruszczakiem, Studia Logica, 2009, 92, s. 85–108.
 • Master Argument vs. Sea-Fight Tomorrow, Bulletin of The Section of Logic, 2009, 38 (3/4), s. 205-214.
 • Dowód ontologiczny I jego krytyka: istnienie, wiara rozum, w: „Dowody ontologiczne. W 900.rocznicę śmierci św. Anzelma”, pod redakcją S. Wszołka, Copernicus Center Press, Kraków 2011, s. 113-123.

UMK Wydział Humanistyczny Toruń Logic and Logical Philosophy