->
maius Collegium Maius – pierwsza siedziba Katedry czezowski Tadeusz Czeżowski – pierwszy kierownik Katedry Logiki

majus2

Collegium Maius

Historia Katedry

Historia Katedry Logiki jest długa, tak długa jak historia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Można przyjąć, że jej korzenie sięgają Pierwszej Katedry Filozofii, założonej 1 października 1945 r. przez prof. Tadeusza Czeżowskiego na Wydziale Humanistycznym. W roku 1951 Pierwsza Katedra Filozofii została przekształcona w Katedrę Logiki. Kierował nią nadal prof. Czeżowski aż do roku 1960. Przez następne pięć lat opiekę nad Katedrą sprawował prof. T. Szczurkiewicz. W lutym 1966 roku kierowanie Katedrą powierzono prof. Leonowi Gumańskiemu, który sprawował tę funkcję do maja 1991 r.

W tym czasie — w dobie tworzenia instytutów — na osiem lat Katedra straciła samodzielność organizacyjną. W roku 1976, decyzją Ministra Szkolnictwa Wyższego i Techniki, Katedrę Filozofii i Myśli Społecznej oraz Katedrę Logiki przekształcono w Instytut Nauk Społecznych. Na bazie tych dwóch katedr utworzono w INS cztery zakłady: Etyki, Filozofii, Logiki i Socjologii (w INS istniał również Zakład Nauk Politycznych, który powstał ze zlikwidowanego Międzywydziałowego Studium Nauk Politycznych).

W roku 1984 Zakład Logiki wyszedł z INS, stając się ponownie samodzielną katedrą. Z końcem roku akademickiego 1990/1991 na emeryturę przeszedł prof. Gumański, a w następnym roku akademickim kuratorem Katedry był prof. J. Pawlak, ówczesny dyrektor Instytutu Filozofii. W październiku 1992 roku kierownikiem Katedry Logiki został prof. Jerzy Perzanowski. Sprawował tę funkcję do czerwca 2003 r. Następnie kuratorem Katedry do lipca 2005 r. został prof. W. Wojdyło, dziekan Wydziału Humanistycznego.

Dnia 1 września 2003 r. z Katedry Logiki została wyodrębniona inna samodzielna jednostka organizacyjna Wydziału Humanistycznego — Zakład Logiki i Semiotyki. Do tego zakładu przeszli wszyscy pracownicy Katedry poza prof. J. Perzanowskim (w latach 2003–2005 również wszyscy nowi pracownicy byli zatrudniani w tym zakładzie). Od dnia 1 lipca 2005 r. Zakład został ponownie połączony z Katedrą, a kierownictwo całości powierzono Andrzejowi Pietruszczakowi.

Od 1 października 2012 r. w Katedrze Logiki istnieją dwa zakłady: Zakład Logiki Filozoficznej i Zakład Semiotyki Logicznej.

english UMK Wydział Humanistyczny Toruń Logic and Logical Philosophy Projekt graficzny Copyright