Universitas Nicolai Copernici - Toruń


PO POLSKU

Home page of Department

Invited speakers

Tutorial

Program

Participants   University WWW      Faculty of Humanities       Logic and LogicalPhilosophy  
Department of Logic


ul. Asnyka 2
87-100 Toruń, Poland
phone +48 56-611: 3102, 3103, 4687, 4688, 4689


Logo of Faculty of Humanities


Logic-Philosophical Workshop

in Bierzgłowo Teutonic Castle near Toruń
September 5–8, 2005

The whole event was held in the Teutonic Castle located about 15 kilometers from Toruń. The medieval halls and rooms were our conference center for three days. Romantic and gothic atmosphere of the countryside had quite a positive influence on the character of the workshop as well as our guests and their moods.


Invited Speakers

Besides the submitted papers, our special guests were prof. Grzegorz Malinowski (University of Lódz) with a lecture “Inference and many-valuedness” and prof. Uwe Scheffler (Humboldt University, Berlin) with a lecture “Hilbert, Carnap, Brandom and the Semantic Web. How to grasp semantic relations?”.


Tutorial

The tutorial was given by Andrzej Pietruszczak. The topic was “Mereology and its applications to pointless geometry”.


Program of the meeting

Monday, September 5

16.00  Registration

18.30  Supper

Tuesday, September 6

8.30   Breakfast

9.45   Opening speech

10.00  Morning session. Chairman: Elżbieta Kałuszyńska.

 

10.00  Grzegorz Malinowski (gregmal@uni.lodz.pl), “Inference and many-valuedness”, University of Łódź, Poland

11.00  Coffee break

11.20  Sławomir Kurzyński (slawku@op.pl), “Logika zmiany (Z1) Stanisława Kiczuka”, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

12.00  Joanna Obrębska (joanli@poczta.onet.pl), “Charakterystyka logik zmian dychotomicznych w strukturach liniowych i dyskretnych”, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

12.40  Józef Wajszczyk, “Trzy rodzaje konsekwencji matrycowej w semantyce algebr temporalnych”, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

 

13.30   Lunch

14.30   Afternoon session. Chairman: Józef Wajszczyk

 

14.30  Elżbieta Kałuszyńska (ekaluszy@human.uwm.edu.pl), “O pojęciu sądu logicznego”, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

15.10  Rafał Palczewski (rpalcz@stud.uni.torun.pl), “Poznawalność dystrybutywna”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

15.40  Zbigniew Tworak (tworak@amu.edu.pl), “O rozumowaniu przekątniowym”, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

16.20  Coffee break

16.30  Krystyna Mruczek-Nasieniewska (mruczek@uni.torun.pl),  Marek Nasieniewski (mnasien@uni.torun.pl), “Twierdzenie o pełności dla pewnej klasy logik parakonsystentnych (Completeness Theorem for a Class of Paraconsistent Logics)”,  Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

17.00  Krystyna Mruczek-Nasieniewska (mruczek@uni.torun.pl),  “Semantyczna charakteryzacja teorii P-zgodnych (A Semantic Characterization  of P-compatible Theories)”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

 

17.30   Mereological Workshop given by Andrzej Pietruszczak

18.30   Supper

19.00   Toruń by night — excursion to the Old Town

0.00     Return to the Castle

Wednesday, September 7

8.30   Breakfast

9.30   Morning session. Chairman: Grzegorz Malinowski

 

9.30    Uwe Scheffler (sheffleru@philosophie.hu-berlin.de), “Hilbert, Carnap, Brandom and the Semantic Web. How to grasp semantic relations?”, Humboldt University, Berlin, Germany

10.30  Maciej Nowicki (mnowicki@uni.torun.pl), “Towards the Logic of St. Anselm”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

11.10  Coffee break

11.30  Tomasz Kąkol (null_set@poczta.onet.pl), “Troubles with the Identity Relation in Lebenswelt or Material Constitution A. D. 2005 (a survey)”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

12.10  Fabien Schang (schang.fabien@voila.fr), “Logical philosophy versus philosophical logic. A plea for bivalence”, LPHS Henri Poincaré, University Nancy,  France

12.50  Alexandre Costa-Leite (alexandre.costa@unine.ch), “The paraconsistentization of logics”, Institute of Logic, University of Neuchatel,  Switzerland

 

13.30  Lunch

14.30  Afternoon session. Chairman: Uwe Scheffler

 

14.30  Alessio Moretti, Régis Pellissier (alemore@club-internet.fr), “A Further Step Into 'n-Opposition Theory': The 'Logical Hyper-Tetraicosahedron', Its Meaning and Its Uses”, Université de Nice – Sophia Antipolis, France

15.10  Janusz Ciuciura (janciu@uni.lodz.pl), “On the da Costa and Dubikajtis' system of the discursive logic. A new semantics and axiomatization”, University of Łódź, Poland

15.50  Jacek Malinowski (jacekm@uni.torun.pl), “Logic of Simpson Paradox”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

16.30  Coffee break

 

16.50  Mereological workshop given by Andrzej Pietruszczak

18.30  Solemn supper

20.00  Campfire

Thursday, September 8

8.30    Breakfast

9.30    Morning session. Chairman: Jacek Malinowski

 

9.30    Janusz Kaczmarek (kaczmarek@filozof.uni.lodz.pl), “Tezy realizmu modalnego w strukturze PTS”, University of Łódź, Poland

10.10  Agnieszka Zemła (azemla@poczta.fm), “Czy twierdzenie Gödla ma zastosowanie filozoficzne?”, Catholic University of Lublin, Poland

10.50  Coffee break

11.20  Tomasz Jarmużek, (jarmuzek@uni.torun.pl), “Formally proper definitions of tableaux methods presented by Graham Priest”, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

 

13.20  Closing speech

13.30  Lunch

 


List of participants

20 people have taken part in the Workshop:

o   Katarzyna Bartosiewicz, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

o   Izabela Bondecka-Krzykowska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

o   Janusz Ciuciura, University of Łódź, Poland

o   Alexandre Costa-Leite, University of Neuchatel, Switzerland

o   Anna Frąckowiak-Ciesielska, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

o   Janusz Kaczmarek, University of Łódź, Poland

o   Elżbieta Kałuszyńska, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

o   Tomasz Kąkol, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

o   Anna Kozanecka, Catholic University of Lublin, Poland

o   Sławomir Kurzyński, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

o   Grzegorz Malinowski, University of Łódź, Poland

o   Alessio Moretti, Université de Nice, Sophia Antipolis, France

o   Joanna Obrębska, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

o   Daniel Pokrywczyński, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland

o   Fabien Schang, LPHS Henri Poincaré University Nancy, Nancy, France

o   Uwe Scheffler, Humboldt University, Berlin, Germany

o   Adam Trybus, University of Zielona Góra, Poland

o   Zbigniew Tworak, Adam Mickiewicz University, Poznań, Poland

o   Józef Wajszczyk, University of Warmia and Mazury, Olsztyn, Poland

o   Agnieszka Zemła, Catholic University of Lublin, Poland

as well as the staff of Department of Logic, Nicolaus Copernicus University, Toruń, Poland.