->
czasopisma naukowe

Czasopisma naukowe

W Katedrze Logiki redagowany jest, wydawany przez UMK, międzynarodowy kwartalnik Logic and Logical Philosophy. Kwartalnik redagują Marek Nasieniewski i Andrzej Pietruszczak, a Rafał Gruszczyński i Krystyna Mruczek-Nasieniewska są sekretarzami redakcji.

Logic and Logical Philosophy znajduje się m.in. na następujących listach i bazach czasopism: EBSCO, SCOPUS,  ÜERIH PLUS, ÜCEJSHÜIndex Copernicus.

Logic and Logical Philosophy znajduje się też na liście C w wykazie czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na mocy rozporządzenia ministra z 23 grudnia 2015 r. prace opublikowane w LLP otrzymują 20 punktów.

Linki: Üstrona LLP i ÜAkademicka Platforma Czasopism (Open Journal Systems).

english UMK Wydział Humanistyczny Toruń Logic and Logical Philosophy Projekt graficzny Copyright