->
reaserch

Tematyka badań

Główne kierunki badań prowadzonych obecnie przez Katedrę obejmują logikę filozoficzną w zakresie zastosowań metod formalnych w filozofii oraz semiotykę logiczną. W centrum zainteresowań pracowników i doktorantów Katedry znajdują się w szczególności następujące tematy:

  • logiki nieklasyczne (adaptywna, epistemiczna, modalna, parakonsystentna, temporalna);
  • mereologia, geometria bezpunktowa, topologia bezpunktowa;
  • logiki algebraiczne (równościowe, P-zgodne teorie równościowe, związek logiki i algebry uniwersalnej);
  • semiotyka logiczna (badania podstawowe: semantyka, pragmatyka, filozofia języka);
  • zastosowania semiotyki logicznej w kognitywistyce (rozumowania niemonotoniczne, systemy logiczne dla sztucznej inteligencji);
  • logika nazw i logiczne systemy Leśniewskiego.
  • english UMK Wydział Humanistyczny Toruń Logic and Logical Philosophy Projekt graficzny Copyright